รับแปลภาษารับแปลภาษาอาหรับ แปลเอกสารภาษาอาหรับ

ทุกรูปแบบเอกสาร ด้วยทีมงานคุณภาพ ราคากันเองแปลภาษาจีน : แปลภาษาเกาหลี : แปลภาษาญี่ปุ่น : แปลภาษาเยอรมัน : แปลภาษาฝรั่งเศส

แปลภาษาเวียดนาม : แปลภาษาพม่า : แปลภาษาอาหรับ : แปลอังกฤษเป็นไทย : แปลไทยเป็นอังกฤษ

การหาผู้รับแปลภาษา หรือ แปลเอกสารที่เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการแปลได้ทุกชนิด

และสามารถแปลได้หลายภาษานับว่าเป็นเรื่องยาก

หรือหากสามารถหาได้ก็จะต้องจ่ายค่าบริการที่แพงเกินไป

ซึ่งทางบริษัทเข้าใจปัญหาที่ทุกท่านกำลังประสบอยู่เป็นอย่างดี

ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอนำเสนอบริการงานแปลเอกสาร

ซึ่งท่านจะได้รับงานที่ตรงเวลา มีคุณภาพ และราคาประหยัด

 

เหตุผลที่ท่านต้องเลือกเรา

บริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการแปลภาษา หรือ แปลเอกสารมาเป็นเวลายาวนาน

และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัท มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลภาษา

หรือ แปลเอกสารในทุกรูปแบบทั้ง บทความ เอกสารราชการ หนังสือสัญญา จดหมายธุรกิจ ฯลฯ

 

 

ทางบริษัทมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไว้รองรับงานของท่านอย่างเพียงพอ

สามารถแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารได้หลากหลายภาษา ทั้ง ไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม อาหรับ ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร พม่า เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ

 

 

ทีมบุคลากรของเราเป็นผู้ที่ศึกษามาทางด้านการแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารโดยตรง

บุคลากรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารรูปแบบต่างๆ ในภาษานั้นๆ มาเป็นอย่างดี ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับงานแปลที่เนื้อหาตรงกับต้นฉบับและมีคุณภาพ

 

ระยะเวลาการทำงาน และส่งงานที่ตรงเวลา

เพื่อไม่ให้ธุรกิจของท่านเกิดความเสียหาย ท่านสามารถกำหนดเวลาที่ท่านต้องการได้ โดยทางเราจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการของท่าน ในกรณีที่ท่านมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลานาน ท่านสามารถทยอยขอรับงานในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้โดยทางเราจะจัดส่งให้ตามตารางเวลาที่ท่านเป็นผู้กำหนด

 

ทางบริษัทมีทีมงานที่สามารถรองรับงานได้จากลูกค้าทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารงานได้หลากหลายรูปแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทองค์กร

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการของเรา

งานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารที่มีคุณภาพ เนื้อหาตรงตามต้นฉบับ

ทางบริษัทให้ความสำคัญมากกับคุณภาพของบริการในข้อนี้ เพราะถ้าหากงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับต้นฉบับแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหาย กับงาน หรือธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ ทั้งทางด้าน กฎหมาย คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การแพทย์ และอื่นๆ สำนวนและคำแสลงต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเราคือทีมงานนักแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลเป็นอย่างมากโดยก่อนที่จะส่งงานกลับให้ลูกค้า จะมีการตรวจสอบงานอีกครั้งหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับงานที่มีคุณภาพ และตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับกลับไปอย่างแน่นอน

 

ท่านสามารถกำหนดเวลาส่งงานตามความต้องการ

ในกรณีนี้ ท่านอาจจะเคยพบปัญหาจากการจ้างบริษัทอื่นๆ   โดยทางบริษัทผู้รับแปลจะเป็นผู้กำหนดเวลาว่าสามารถส่งงานได้เมื่อไร ทั้งนี้ เนื่องมากจากบริษัทนั้นๆมีทีมงานไม่เพียงพอที่จะแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารให้กับท่านได้ตรงตามกำหนดเวลา แต่ถ้าหากท่านใช้บริการกับเรา ทางเรามีจำนวนทีมงานเพียงพอที่จะสามารถแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารให้ท่านได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของท่าน ไม่ว่าท่านจะต้องการงานด่วนแค่ไหนก็ตาม โดยที่ทางบริษัทจะคงมาตรฐานการแปลของงานไว้เช่นเดิม คือจะมีเนื้อหาที่ตรงตามต้นฉบับอย่างครบถ้วน

 

ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ทางบริษัท ไม่ได้เน้นแต่เพียงคุณภาพเนื้อหาของงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสาร ที่มีเนื้อหาตรงกับเนื้อหาของต้นฉบับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทางบริษัทยังเน้นถึงคุณภาพของงานแปลที่ตรงตามหลักไวยากรณ์ เช่น งานแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แต่หากเป็นงานที่แปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เราจะแปลให้ถูกต้องตามหลักการใช้ไวยากรณ์ในภาษาไทยตามมาตรฐาน ราชบัณฑิตยสถานล่าสุด นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับระดับของภาษาที่ใช้ในแต่ละโอกาส เช่น ภาษาที่ใช้กับกลุ่มบุคคลเฉพาะ เช่น กลุ่มคนในอาชีพต่างๆ โดยทางเรามีนักแปลมืออาชีพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการเขียนสำนวนตามหลักสามัญที่ใช้สำหรับในวงการนั้นๆ อีกด้วย

 

ทางเราสามารถแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารงานได้ไม่จำกัดปริมาณงาน

ท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับบริษัทรับแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารบางรายที่ปฏิเสธงานของลูกค้า อันเนื่องมาจากลูกค้ามีปริมาณงานจำนวนมาก และต้องการงานแปลในเวลาที่เร่งด่วน ซึ่งบางครั้งทำให้ท่านเสียเวลาเป็นจำนวนมากไปกับการค้นหาบริษัทรับแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารงานของท่านได้ ซึ่งทางบริษัทของเราสามารถรับประกันได้ว่าทางเราสามารถรับงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารได้ทุกชนิด ไม่ว่างานของท่านจะมีปริมาณมากน้อยเท่าใดก็ตาม และสามารถส่งงานแปลให้กับท่านตรงตามกำหนดเวลาได้เช่นเดิม

 

มีระบบตรวจสอบงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ไม่บ่อยนักที่ท่านจะพบว่ามีบริษัทรับแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารมีระบบตรวจสอบโดยนักแปลที่สองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่างานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารของเราทุกชิ้น จะมีความต่อเนื่องและสละสลวยของภาษาและมีความหมายตรงกับเนื้อหาของต้นฉบับ และต่อเนื่อง โดยที่ทางบริษัทได้จัดให้มีนักแปลที่สอง สำหรับงานทุกชิ้นเพื่อคอยตรวจสอบให้งานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท โดยที่ไม่กระทบต่อกำหนดการส่งงานแต่อย่างใด ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับงานแปลคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบถึงสองครั้งก่อนส่งถึงมือท่าน

 

ราคาค่าบริการที่เป็นธรรมและไม่แพงอย่างที่คิด คุ้มค่า คุ้มราคา สมเหตุสมผล

ถึงแม้ว่าเราจะกล้ารับประกันในผลงานแปลทุกชิ้นว่าเป็นงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารที่มีคุณภาพ แต่ท่านจะพบว่าราคาค่าบริการของเรานั้น อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับค่าบริการของสำนักแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารเจ้าอื่นๆที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งท่านสามารถเปรียบเทียบราคาค่าบริการของเรากับบริษัทแปลอื่นๆ ได้ ถ้าเทียบกับคุณภาพของงานที่ท่านจะได้รับแล้ว นับว่าคุ้มค่าอย่างมากกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ได้จ่ายให้กับเรา

 

ระบบบริการลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางบริษัทมีทีมงาน และผู้ที่สามารถตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าท่านจะสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารของท่าน หรือลูกค้าใหม่ ที่สนใจบริการและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ดังนั้น ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของท่านตลอดเวลา ซึ่งมีบริษัทรับแปลไม่มากนักที่จะมีทีมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ งานบริการลูกค้าของเราสามารถคลอบคลุมถึงทุกที่ในโลก ผ่านระบบ internet ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ท่านก็สามารถติดต่อกับเราผ่านทางเครื่องมือ และช่องทางต่างๆที่เรามีให้บริการ 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารของบริษัท

บริษัทจัดตั้งมานานเท่าใด

บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2540 โดยกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในวงการแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารมามายาวนานก่อนนั้นอีกห้าปี โดยเริ่มจากพนักงานในบริษัทรับแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารโดยที่ทางผู้ก่อตั้ง ได้รับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าในรูปแบบต่างๆและคิดอยากที่จะเปิดให้บริการเป็นของตัวเอง โดยนำข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตัวเองเคยพบ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างมีคุณภาพ

 

บริษัทมีทีมงานทั้งหมดกี่คน

ปัจจุบัน ทางบริษัทมีจำนวนพนักงานในสังกัดทั้งสิ้นกว่า 57 ท่าน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ  รวม 32 ท่าน เป็นเจ้าของภาษาเอง 18 ท่าน และท่านอื่นๆ ที่เป็นฟรีแลนด์ ซึ่งแต่ละท่านก็มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากพอที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งภาษา อังกฤษ จีน เวียดนาม อาหรับ ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร พม่า เยอรมัน ฝรั่งเศส และ ภาษาอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถแน่ใจได้ว่าเรามีทีมงานพร้อมบริการอย่างเพียงพอ

 

บริษัท มีวิธีการคัดเลือกทีมงานแปลอย่างไร

ทางบริษัทมีวิธีการคัดเลือกทีมงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารอย่างพิถีพิถัน โดยที่ทีมงานทุกคน จะต้องมีประสบการณ์ด้านงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารมาไม่น้อยกว่าห้าปี ในภาษานั้นๆ และในการรับทีมงาน จะมีการทดสอบหลายขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีความสามารถในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง  ก่อนจะเข้ามาทำงานกับบริษัท สำหรับงานแปลภาษาอาหรับ หรือ แปลเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากทางบริษัทจะรับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานแปลแล้วผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีทีมงานที่มีคุณสมบัติด้านการแปลอย่างครบถ้วน

 

 

บริษัทมีบริการงานแปลประเภทใดบ้าง

 

ทางบริษัทสามารถรับงานแปลภาษาอาหรับได้ทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น

                   เอกสารสัญญาทางธุรกิจ สัญญาทางกฎหมาย

                   ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน

                   ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร

                   เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

                   คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

                   จดหมายข่าว,จดหมายทุกประเภท

                   รายงานการประชุม

                   บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

                   เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน

                   เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บเพจ เว็บไซต

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังมี  "บริการแปลภาษาอาหรับ"  ประเภทอื่นๆ ซึ่งทางเรามั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการ

ของท่านได้อย่างแน่นอน

 

 

ตารางราคา  "แปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย"

 

จำนวนระหว่าง

ระยะเวลาแปล

สั่งซื้อบริการ

1-24 แผ่น

1-5 วัน

25-49  แผ่น

6-12 วัน

50-79  แผ่น

13-20 วัน

80-99  แผ่น

21-45 วัน

100-149  แผ่น

46-55 วัน

มากกว่า 150 แผ่น

56 วัน --->

 

 

* หากต้องการด่วน สามารถลดกำหนดระยะเวลาลงมา -2 วันแต่ละแปลน บวกราคาค่าแปลขึ้นอีก 100 บาท/แผ่น

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 

           

ตารางราคา  "แปลภาษาไทยภาษาอาหรับ"

 

จำนวนระหว่าง

ระยะเวลาแปล

สั่งซื้อบริการ

1-24 แผ่น

1-5 วัน

25-49  แผ่น

6-12 วัน

50-79  แผ่น

13-20 วัน

80-99  แผ่น

21-45 วัน

100-149  แผ่น

46-55 วัน

มากกว่า 150 แผ่น

56 วัน --->

 

 

* หากต้องการด่วน สามารถลดกำหนดระยะเวลาลงมา -2 วันแต่ละแปลน บวกราคาค่าแปลขึ้นอีก 100 บาท/แผ่น

 

* จำนวนแผ่น/หน้า นับตามต้นฉบับ ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16

 

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                          092-906-5478 คุณสุริยา ธุษาวัน (แป๊ะ)

                          098-853-6341 คุณอรทัย มากมี (ต่าย)

                          เมล์: service@translation.in.th

 

ขั้นตอนในการรับ - ส่งเอกสารเพื่อทำการแปล

  1. รับต้นฉบับ ผ่านทางอีเมล์ เป็นไฟลภาพ PDF หรือ word (ตัวอักษรมีความชัดเจน)
  2. ดำเนินการแปล
  3. ส่งตัวอย่างงานแปลจำนวนครึ่งหนึงให้ลูกค้าเพื่อยืนยันและตรวจสอบการแปล
  4. ลูกค้าชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
  5. นำส่งเอกสารฉบับแปลทั้งหมด ส่งให้แก่ลูกค้า
  6. ลูกค้าตรวจสอบ หากมีแก้ไข สามารถส่งแก้ไขได้ภายใน 1 วันทำการ
  7. หากต้องการยกเลิกงานแปลในระหว่างที่ทำการแปลอยู่ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของยอดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

บริหารงานโดย บริษัท แอดวานซ์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด 29/319 หมู่ 2 ซ. 6/2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี   3031711020

ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0137314702905 คำขอที่ 290/2547

รับแปลเอกสาร : แปลเอกสาร : รับแปลภาษาจีน : รับแปลภาษาเกาหลี : รับแปลภาษาญี่ปุ่น : รับแปลภาษาเยอรมัน : รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาเวียดนาม : รับแปลภาษาพม่า : รับแปลภาษาอาหรับ : รับแปลอังกฤษเป็นไทย : รับแปลไทยเป็นอังกฤษ : แปลเอกสาร : แปลภาษา

© 2002-2017 รับแปลเอกสาร All rights reserved.