รับแปลภาษารับแปลภาษาเกาหลี รับแปลเอกสารเกาหลี

ทุกรูปแบบเอกสาร ด้วยทีมงานคุณภาพ ราคากันเองแปลภาษาจีน : แปลภาษาเกาหลี : แปลภาษาญี่ปุ่น : แปลภาษาเยอรมัน : แปลภาษาฝรั่งเศส

แปลภาษาเวียดนาม : แปลภาษาพม่า : แปลภาษาอาหรับ : แปลอังกฤษเป็นไทย : แปลไทยเป็นอังกฤษ

การหาผู้รับแปลภาษา หรือ แปลเอกสารที่เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการแปลได้ทุกชนิด

และสามารถแปลได้หลายภาษานับว่าเป็นเรื่องยาก

หรือหากสามารถหาได้ก็จะต้องจ่ายค่าบริการที่แพงเกินไป

ซึ่งทางบริษัทเข้าใจปัญหาที่ทุกท่านกำลังประสบอยู่เป็นอย่างดี

ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอนำเสนอบริการงานแปลเอกสาร

ซึ่งท่านจะได้รับงานที่ตรงเวลา มีคุณภาพ และราคาประหยัด

เหตุผลที่ท่านต้องเลือกเรา

บริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการแปลภาษา หรือ แปลเอกสารมาเป็นเวลายาวนาน

และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัท มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลภาษา

หรือ แปลเอกสารในทุกรูปแบบทั้ง บทความ เอกสารราชการ หนังสือสัญญา จดหมายธุรกิจ ฯลฯ

 

 

 

ทางบริษัทมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไว้รองรับงานของท่านอย่างเพียงพอ

สามารถแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารได้หลากหลายภาษา ทั้ง ไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม อาหรับ ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร พม่า เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ

 

 

ทีมบุคลากรของเราเป็นผู้ที่ศึกษามาทางด้านการแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารโดยตรง

บุคลากรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารรูปแบบต่างๆ ในภาษานั้นๆ มาเป็นอย่างดี ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับงานแปลที่เนื้อหาตรงกับต้นฉบับและมีคุณภาพ

 

ระยะเวลาการทำงาน และส่งงานที่ตรงเวลา

เพื่อไม่ให้ธุรกิจของท่านเกิดความเสียหาย ท่านสามารถกำหนดเวลาที่ท่านต้องการได้ โดยทางเราจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการของท่าน ในกรณีที่ท่านมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลานาน ท่านสามารถทยอยขอรับงานในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้โดยทางเราจะจัดส่งให้ตามตารางเวลาที่ท่านเป็นผู้กำหนด

 

ทางบริษัทมีทีมงานที่สามารถรองรับงานได้จากลูกค้าทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารงานได้หลากหลายรูปแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทองค์กร

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการของเรา

งานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารที่มีคุณภาพ เนื้อหาตรงตามต้นฉบับ

ทางบริษัทให้ความสำคัญมากกับคุณภาพของบริการในข้อนี้ เพราะถ้าหากงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับต้นฉบับแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหาย กับงาน หรือธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ ทั้งทางด้าน กฎหมาย คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การแพทย์ และอื่นๆ สำนวนและคำแสลงต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเราคือทีมงานนักแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลเป็นอย่างมากโดยก่อนที่จะส่งงานกลับให้ลูกค้า จะมีการตรวจสอบงานอีกครั้งหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับงานที่มีคุณภาพ และตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับกลับไปอย่างแน่นอน

 

ท่านสามารถกำหนดเวลาส่งงานตามความต้องการ

ในกรณีนี้ ท่านอาจจะเคยพบปัญหาจากการจ้างบริษัทอื่นๆ   โดยทางบริษัทผู้รับแปลจะเป็นผู้กำหนดเวลาว่าสามารถส่งงานได้เมื่อไร ทั้งนี้ เนื่องมากจากบริษัทนั้นๆมีทีมงานไม่เพียงพอที่จะแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารให้กับท่านได้ตรงตามกำหนดเวลา แต่ถ้าหากท่านใช้บริการกับเรา ทางเรามีจำนวนทีมงานเพียงพอที่จะสามารถแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารให้ท่านได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของท่าน ไม่ว่าท่านจะต้องการงานด่วนแค่ไหนก็ตาม โดยที่ทางบริษัทจะคงมาตรฐานการแปลของงานไว้เช่นเดิม คือจะมีเนื้อหาที่ตรงตามต้นฉบับอย่างครบถ้วน

 

ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ทางบริษัท ไม่ได้เน้นแต่เพียงคุณภาพเนื้อหาของงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสาร ที่มีเนื้อหาตรงกับเนื้อหาของต้นฉบับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทางบริษัทยังเน้นถึงคุณภาพของงานแปลที่ตรงตามหลักไวยากรณ์ เช่น งานแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แต่หากเป็นงานที่แปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เราจะแปลให้ถูกต้องตามหลักการใช้ไวยากรณ์ในภาษาไทยตามมาตรฐาน ราชบัณฑิตยสถานล่าสุด นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับระดับของภาษาที่ใช้ในแต่ละโอกาส เช่น ภาษาที่ใช้กับกลุ่มบุคคลเฉพาะ เช่น กลุ่มคนในอาชีพต่างๆ โดยทางเรามีนักแปลมืออาชีพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการเขียนสำนวนตามหลักสามัญที่ใช้สำหรับในวงการนั้นๆ อีกด้วย

 

ทางเราสามารถแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารงานได้ไม่จำกัดปริมาณงาน

ท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับบริษัทรับแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารบางรายที่ปฏิเสธงานของลูกค้า อันเนื่องมาจากลูกค้ามีปริมาณงานจำนวนมาก และต้องการงานแปลในเวลาที่เร่งด่วน ซึ่งบางครั้งทำให้ท่านเสียเวลาเป็นจำนวนมากไปกับการค้นหาบริษัทรับแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารงานของท่านได้ ซึ่งทางบริษัทของเราสามารถรับประกันได้ว่าทางเราสามารถรับงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารได้ทุกชนิด ไม่ว่างานของท่านจะมีปริมาณมากน้อยเท่าใดก็ตาม และสามารถส่งงานแปลให้กับท่านตรงตามกำหนดเวลาได้เช่นเดิม

 

มีระบบตรวจสอบงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ไม่บ่อยนักที่ท่านจะพบว่ามีบริษัทรับแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารมีระบบตรวจสอบโดยนักแปลที่สองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่างานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารของเราทุกชิ้น จะมีความต่อเนื่องและสละสลวยของภาษาและมีความหมายตรงกับเนื้อหาของต้นฉบับ และต่อเนื่อง โดยที่ทางบริษัทได้จัดให้มีนักแปลที่สอง สำหรับงานทุกชิ้นเพื่อคอยตรวจสอบให้งานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท โดยที่ไม่กระทบต่อกำหนดการส่งงานแต่อย่างใด ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับงานแปลคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบถึงสองครั้งก่อนส่งถึงมือท่าน

 

ราคาค่าบริการที่เป็นธรรมและไม่แพงอย่างที่คิด คุ้มค่า คุ้มราคา สมเหตุสมผล

ถึงแม้ว่าเราจะกล้ารับประกันในผลงานแปลทุกชิ้นว่าเป็นงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารที่มีคุณภาพ แต่ท่านจะพบว่าราคาค่าบริการของเรานั้น อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับค่าบริการของสำนักแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารเจ้าอื่นๆที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งท่านสามารถเปรียบเทียบราคาค่าบริการของเรากับบริษัทแปลอื่นๆ ได้ ถ้าเทียบกับคุณภาพของงานที่ท่านจะได้รับแล้ว นับว่าคุ้มค่าอย่างมากกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ได้จ่ายให้กับเรา

 

ระบบบริการลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางบริษัทมีทีมงาน และผู้ที่สามารถตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าท่านจะสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารของท่าน หรือลูกค้าใหม่ ที่สนใจบริการและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ดังนั้น ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของท่านตลอดเวลา ซึ่งมีบริษัทรับแปลไม่มากนักที่จะมีทีมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ งานบริการลูกค้าของเราสามารถคลอบคลุมถึงทุกที่ในโลก ผ่านระบบ internet ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ท่านก็สามารถติดต่อกับเราผ่านทางเครื่องมือ และช่องทางต่างๆที่เรามีให้บริการ 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารของบริษัท

บริษัทจัดตั้งมานานเท่าใด

บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2540 โดยกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในวงการแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารมามายาวนานก่อนนั้นอีกห้าปี โดยเริ่มจากพนักงานในบริษัทรับแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารโดยที่ทางผู้ก่อตั้ง ได้รับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าในรูปแบบต่างๆและคิดอยากที่จะเปิดให้บริการเป็นของตัวเอง โดยนำข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตัวเองเคยพบ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างมีคุณภาพ

 

บริษัทมีทีมงานทั้งหมดกี่คน

ปัจจุบัน ทางบริษัทมีจำนวนพนักงานในสังกัดทั้งสิ้นกว่า 57 ท่าน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารผู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ  รวม 32 ท่าน เป็นเจ้าของภาษาเอง 18 ท่าน และท่านอื่นๆ ที่เป็นฟรีแลนด์ ซึ่งแต่ละท่านก็มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากพอที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งภาษา อังกฤษ จีน เวียดนาม อาหรับ ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร พม่า เยอรมัน ฝรั่งเศส และ ภาษาอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถแน่ใจได้ว่าเรามีทีมงานพร้อมบริการอย่างเพียงพอ

 

บริษัท มีวิธีการคัดเลือกทีมงานแปลอย่างไร

ทางบริษัทมีวิธีการคัดเลือกทีมงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารอย่างพิถีพิถัน โดยที่ทีมงานทุกคน จะต้องมีประสบการณ์ด้านงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารมาไม่น้อยกว่าห้าปี ในภาษานั้นๆ และในการรับทีมงาน จะมีการทดสอบหลายขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีความสามารถในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง  ก่อนจะเข้ามาทำงานกับบริษัท สำหรับงานแปลภาษาเกาหลี หรือ แปลเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากทางบริษัทจะรับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานแปลแล้วผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีทีมงานที่มีคุณสมบัติด้านการแปลอย่างครบถ้วน

 

 

บริษัทมีบริการงานแปลประเภทใดบ้าง

 

ทางบริษัทสามารถรับงานแปลภาษาเกาหลีได้ทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น

                   เอกสารสัญญาทางธุรกิจ สัญญาทางกฎหมาย

                   ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน

                   ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร

                   เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

                   คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

                   จดหมายข่าว,จดหมายทุกประเภท

                   รายงานการประชุม

                   บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

                   เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน

                   เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บเพจ เว็บไซต์

                    ทั้งนี้ ทางบริษัทยังมี  "บริการแปลภาษาเกาหลี"  ประเภทอื่นๆ ซึ่งทางเรามั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการ

                    ของท่านได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

ตารางราคา  "แปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย"

 

จำนวนระหว่าง

ระยะเวลาแปล

ราคาเริ่มต้นแผ่นละ

สั่งซื้อบริการ

1-24 แผ่น

1-5 วัน

700.00

25-49  แผ่น

6-12 วัน

650.00

50-79  แผ่น

13-20 วัน

600.00

80-99  แผ่น

21-45 วัน

550.00

100-149  แผ่น

46-55 วัน

500.00

มากกว่า 150 แผ่น

56 วัน --->

450.00

 

* หากต้องการด่วน สามารถลดกำหนดระยะเวลาลงมา -2 วันแต่ละแปลน บวกราคาค่าแปลขึ้นอีก 100 บาท/แผ่น

 

* จำนวนแผ่น/หน้า นับตามที่แปลออกมาแล้ว ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 

 

ตารางราคา  "แปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี"

 

จำนวนระหว่าง

ระยะเวลาแปล

ราคาเริ่มต้นแผ่นละ

สั่งซื้อบริการ

1-24 แผ่น

1-5 วัน

800.00

25-49  แผ่น

6-12 วัน

750.00

50-79  แผ่น

13-20 วัน

700.00

80-99  แผ่น

21-45 วัน

650.00

100-149  แผ่น

46-55 วัน

600.00

มากกว่า 150 แผ่น

56 วัน --->

550.00

 

* หากต้องการด่วน สามารถลดกำหนดระยะเวลาลงมา -2 วันแต่ละแปลน บวกราคาค่าแปลขึ้นอีก 100 บาท/แผ่น

 

* จำนวนแผ่น/หน้า นับตามต้นฉบับ ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16

(ทุกงานแปล จะประเมินราคาจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวหนังสือ คำศัพท์และเอกสารเฉพาะทางด้วย)

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                          092-906-5478 คุณสุริยา ธุษาวัน (แป๊ะ)

                          098-853-6341 คุณอรทัย มากมี (ต่าย)

                          เมล์: service@translation.in.th

 

ขั้นตอนในการรับ - ส่งเอกสารเพื่อทำการแปล
 
  1. รับต้นฉบับ ผ่านทางอีเมล์ เป็นไฟลภาพ PDF หรือ word (ตัวอักษรมีความชัดเจน)
  2. ดำเนินการแปล
  3. ส่งตัวอย่างงานแปลจำนวนครึ่งหนึงให้ลูกค้าเพื่อยืนยันและตรวจสอบการแปล
  4. ลูกค้าชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
  5. นำส่งเอกสารฉบับแปลทั้งหมด ส่งให้แก่ลูกค้า
  6. ลูกค้าตรวจสอบ หากมีแก้ไข สามารถส่งแก้ไขได้ภายใน 1 วันทำการ
  7. หากต้องการยกเลิกงานแปลในระหว่างที่ทำการแปลอยู่ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของยอดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง

บริหารงานโดย บริษัท แอดวานซ์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด 29/319 หมู่ 2 ซ. 6/2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี   3031711020

ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0137314702905 คำขอที่ 290/2547

รับแปลเอกสาร : แปลเอกสาร : รับแปลภาษาจีน : รับแปลภาษาเกาหลี : รับแปลภาษาญี่ปุ่น : รับแปลภาษาเยอรมัน : รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาเวียดนาม : รับแปลภาษาพม่า : รับแปลภาษาอาหรับ : รับแปลอังกฤษเป็นไทย : รับแปลไทยเป็นอังกฤษ : แปลเอกสาร : แปลภาษา

© 2002-2017 รับแปลเอกสาร All rights reserved.